image banner
    
VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Đặng Thị Xuân Trang
Chức danh:Văn phòng Đảng ủy
Điện thoại:0886535686
Email:xuantrang1093@gmail.com
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND xã Sơn Hà
Địa chỉ: QL25, Thôn Ngân Điền, Xã Sơn Hà, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 
Fax: 
Email: ubndsonha@phuyen.gov.vn
Website: https://http://sonha.sonhoa.phuyen.gov.vn/