image banner
    
 • THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY
 • VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY
 • THƯỜNG TRỰC HĐND
 • LÃNH ĐẠO UBND
 • VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ
 • XÂY DỰNG - MÔI TRƯỜNG
 • TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN
 • TƯ PHÁP - HỘ TỊCH
 • VĂN HÓA THÔNG TIN
 • VĂN HÓA -XÃ HỘI
 • HỘI NÔNG DÂN
 • CÔNG AN XÃ
 • ĐOÀN THANH NIÊN
 • HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ
 • HỘI CỰU CHIẾN BINH
 • Mặt Trận
THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Cao Xuân Khoa
Chức danh:HUV- Bí thư Đảng ủy
Điện thoại:0987145720
Email:caoxuankhoa137@gmail.com
2anh dai dien
Nguyễn Mạnh Sơn
Chức danh:Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND
Điện thoại:0978399354
Email:manhsonsh@gmail.com
3anh dai dien
Nguyễn Thanh Vịnh
Chức danh:Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND
Điện thoại:0964985252
Email:vinh.ubkt1990@gmail.com
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND xã Sơn Hà
 
 Địa chỉ: QL25, Thôn Ngân Điền, Xã Sơn Hà, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.3644789
Email: ubndsonha@phuyen.gov.vn
Website: https://sonha.sonhoa.phuyen.gov.vn