image banner
    
Mặt Trận
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Nguyễn Đức Quang
Chức danh:Chủ tịch UBMTTQVN
Điện thoại:0377009969
Email:ducquangsonha@gmail.com
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND xã Sơn Hà
Địa chỉ: QL25, Thôn Ngân Điền, Xã Sơn Hà, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 
Fax: 
Email: ubndsonha@phuyen.gov.vn
Website: https://http://sonha.sonhoa.phuyen.gov.vn/