image banner
    
VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Châu Ngọc Lâm
Chức danh:Công chức Văn phòng - Thống kê
Điện thoại:0986499436
Email:chaungoclam@phuyen.gov.vn
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND xã Sơn Hà
Địa chỉ: QL25, Thôn Ngân Điền, Xã Sơn Hà, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 
Fax: 
Email: ubndsonha@phuyen.gov.vn
Website: https://http://sonha.sonhoa.phuyen.gov.vn/