image banner
    
TƯ PHÁP - HỘ TỊCH
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Nguyễn Hữu Phước
Chức danh:Công chức Tư pháp - Hộ tịch
Điện thoại:0974646691
Email:huuphuoc.sonha@gmail.com
2anh dai dien
Nguyễn Thị Như Hà
Chức danh:Công chức Tư pháp - Hộ tịch
Điện thoại:0394113324
Email:nhuha.sonha@gmail.com
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND xã Sơn Hà
 
 Địa chỉ: QL25, Thôn Ngân Điền, Xã Sơn Hà, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.3644789
Email: ubndsonha@phuyen.gov.vn
Website: https://sonha.sonhoa.phuyen.gov.vn