image banner
    
VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Đặng Thị Xuân Trang
Chức danh:Văn phòng Đảng ủy
Điện thoại:0886535686
Email:xuantrang1093@gmail.com
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND xã Sơn Hà
 
 Địa chỉ: QL25, Thôn Ngân Điền, Xã Sơn Hà, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.3644789
Email: ubndsonha@phuyen.gov.vn
Website: https://sonha.sonhoa.phuyen.gov.vn