image banner
    
THƯỜNG TRỰC HĐND
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Nguyễn Thanh Vịnh
Chức danh:Chủ tịch HĐND
Điện thoại:0964985252
Email:vinh.ubkt1990@gmail.com
2anh dai dien
Lê Công Việt
Chức danh:Phó Chủ tịch HĐND
Điện thoại:0978402700
Email:lecongvietsonha@gmail.com
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND xã Sơn Hà
 
 Địa chỉ: QL25, Thôn Ngân Điền, Xã Sơn Hà, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.3644789
Email: ubndsonha@phuyen.gov.vn
Website: https://sonha.sonhoa.phuyen.gov.vn