image banner
    
THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Cao Xuân Khoa
Chức danh:HUV- Bí thư Đảng ủy
Điện thoại:0987145720
Email:caoxuankhoa137@gmail.com
2anh dai dien
Nguyễn Mạnh Sơn
Chức danh:Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND
Điện thoại:0978399354
Email:manhsonsh@gmail.com
3anh dai dien
Nguyễn Thanh Vịnh
Chức danh:Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND
Điện thoại:0964985252
Email:vinh.ubkt1990@gmail.com
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND xã Sơn Hà
Địa chỉ: QL25, Thôn Ngân Điền, Xã Sơn Hà, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 
Fax: 
Email: ubndsonha@phuyen.gov.vn
Website: https://http://sonha.sonhoa.phuyen.gov.vn/