image banner
    
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Phạm Thúy Hà
Chức danh:Chủ tịch Hội LHPN
Điện thoại:0348132162
Email:vanphongsonha@gmail.com
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND xã Sơn Hà
 
 Địa chỉ: QL25, Thôn Ngân Điền, Xã Sơn Hà, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.3644789
Email: ubndsonha@phuyen.gov.vn
Website: https://sonha.sonhoa.phuyen.gov.vn