image banner
    
LÃNH ĐẠO UBND
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
La Hoàng Lực
Chức danh:Phó Chủ tịch UBND
Điện thoại:0793645822
Email:luctrinhkhuong@gmail.com
2anh dai dien
Nguyễn Mạnh Sơn
Chức danh:Chủ tịch UBND
Điện thoại:0978399354
Email:manhsonsh@gmail.com
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND xã Sơn Hà
 
 Địa chỉ: QL25, Thôn Ngân Điền, Xã Sơn Hà, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.3644789
Email: ubndsonha@phuyen.gov.vn
Website: https://sonha.sonhoa.phuyen.gov.vn