image banner
    
HỘI CỰU CHIẾN BINH
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Trần Khánh Duy
Chức danh:Chủ tịch Hội Cựu chiến binh
Điện thoại:0975572665
Email:trankhanhduy79@gmail.com
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND xã Sơn Hà
Địa chỉ: QL25, Thôn Ngân Điền, Xã Sơn Hà, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 
Fax: 
Email: ubndsonha@phuyen.gov.vn
Website: https://http://sonha.sonhoa.phuyen.gov.vn/