image banner
    
XÂY DỰNG - MÔI TRƯỜNG
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Trần Hà Ty
Chức danh:Công chức Đại chính – Xây dựng - Nông nghiệp – Môi trường
Điện thoại:0985973743
Email:tranhaty1992@gmail.com
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND xã Sơn Hà
 
 Địa chỉ: QL25, Thôn Ngân Điền, Xã Sơn Hà, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.3644789
Email: ubndsonha@phuyen.gov.vn
Website: https://sonha.sonhoa.phuyen.gov.vn