image banner
    
VĂN HÓA -XÃ HỘI
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Phạm Ngọc Hùng
Chức danh:Công chức Văn Hóa – Xã Hội
Điện thoại:0366079920
Email:phamhungsonha@gmail.com
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND xã Sơn Hà
 
 Địa chỉ: QL25, Thôn Ngân Điền, Xã Sơn Hà, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.3644789
Email: ubndsonha@phuyen.gov.vn
Website: https://sonha.sonhoa.phuyen.gov.vn