image banner
    
VĂN HÓA THÔNG TIN
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Châu Văn Hòa
Chức danh:Công chức VHXH (VHTT)
Điện thoại:
Email:nguyencongthuong@phuyen.gov.vn
2anh dai dien
Võ Văn Cười
Chức danh:Công chức VHTT (TBXH)
Điện thoại:0967413656
Email:vancuoi.sonha@gmail.com
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND xã Sơn Hà
 
 Địa chỉ: QL25, Thôn Ngân Điền, Xã Sơn Hà, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.3644789
Email: ubndsonha@phuyen.gov.vn
Website: https://sonha.sonhoa.phuyen.gov.vn