image banner
    
CÔNG AN XÃ
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Đỗ Minh Dương
Chức danh:Trung tá, Trưởng Công an xã
Điện thoại:0905680668
Email:haiduongpy78@gmail.com
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND xã Sơn Hà
Địa chỉ: QL25, Thôn Ngân Điền, Xã Sơn Hà, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 
Fax: 
Email: ubndsonha@phuyen.gov.vn
Website: https://http://sonha.sonhoa.phuyen.gov.vn/